โมะริ ทะกะชิกะ

'โมะริ ทะกะชิกะ' (อังกฤษ: Mori Takachika,5 มีนาคม 1819 - 17 พฤษภาคม 1871) เป็นไดเมียวหรือเจ้าแคว้นโจชูคนที่ 14

โมะริ ทะกะชิกะ
ไดเมียว แห่ง โจชู คนที่ 14
โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะนะริ
โทะกุงะวะ อิเอะโยะชิ
โทะกุงะวะ อิเอะซะดะ
โทะกุงะวะ อิเอะโมะชิ
โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด5 มีนาคม ค.ศ. 1819
แคว้นโจชู
บิดาโมะริ นะริโมะโตะ

ซึ่งในสมัยการปกครองของเขาถือได้ว่าแคว้นโจชูเป็นไม้ เบื่อไม้เมากับ รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ ตลอดและแคว้น โจชูก็คือกุญแจสำคัญในการล่มสลายของ เอโดะบะคุฟุ