โมบิลสูท ((ญี่ปุ่น:モビルスーツ  ;อังกฤษ:Mobile Suit มีคำย่อว่า MS) เป็นกลุ่มของหุ่นยนต์อาวุธรูปร่างมนุษย์ขนาดใหญ่ในซีรีส์ ที่มีคนบังคับขับเคลื่อนกันดั้ม ชื่อโมบิลสูทเชื่อว่าได้รับอิทธิพลจาก โมบิลอินแฟนทรี และ พาวเวิร์ดสูท ในนิยายวิทยาศาสตร์ สตาร์ชิปทรูเปอร์ของโรเบิร์ต เอ. ไฮน์ไลน์

ศักราช Universal Century แก้

ชื่อ Mobile Suit เป็นคำย่อของ Mobile Space Utility Instrument Tatical โมบิลสูทได้รับการพัฒนาโดยบริษัทซีโอนิคเพื่อเป็นอาวุธหลังการพัฒนาเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นไมนอฟสกี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นเตาปฏิกรณ์ที่มีขนาดเล็กแล้วยังสามารถกระจายอนุภาคไมนอฟสกี้ซึ่งสามารถรบกวนคลื่นวิทยุรวมทั้งเรดาร์ได้ แขนและขาของโมบิลสูทยังช่วยในการปรับทิศทางในสภาพไร้น้ำหนักด้วยระบบ AMBAC (Active Mass Balance Auto Control) ซึ่งทำให้โมบิลสูทสามารถปรับทิศทางในอวกาศได้โดยการขยับแขนขาเท่านั้น จึงไม่ต้องสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับท่อขับดันในการปรับทิศทาง โมบิลสูทที่สมบูรณ์เครื่องแรกก็คือ ZI-XA3 ของบริษัทซีโอนิค ซึ่งต่อมาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น MS-01 ส่วนโมบิลสูทรุ่นแรกที่ใช้การต่อสู้จริงก็คือ MS-05B ซาคุวัน

ในช่วงสงครามหนึ่งปีซึ่งเป็นสงครามที่มีการใช้งานโมบิลสูทอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกนั้นยังคงมีการใช้งานอาวุธอื่นๆ เช่น เครื่องบินและรถถัง ควบคู่ไปกับโมบิลสูทอย่างกว้างขวาง แต่เมื่อวิทยาการของโมบิลสูทก้าวหน้าขึ้น โมบิลสูทก็กลายเป็นอาวุธหลักในสงครามโดยสมบูรณ์ ในขณะที่อาวุธอื่นๆถูกลดบทบาทลงมาเป็นเพียงกำลังสนับสนุนเท่านั้น ตั้งแต่ช่วงของศึกกรีปส์ โมบิลสูทบางรุ่นยังมีความสามารถในการแปลงร่างเพื่อใช้งานในภารกิจที่ไม่เหมาะสมกับรูปร่างแบบมนุษย์ได้

ในเนื้อเรื่องของภาคจีเซเวอร์ ได้มีการพัฒนาโมบิลสูทแบบไร้คนบังคับเรียกว่าโมบิลเวพอน (Mobile Weapon) และในภาคไกอาเกียร์นั้นโมบิลสูทได้พัฒนาไปเป็นแมนมาชีน (Man Machine)แทน และในภาคกันดั้มวิงค์ ยังมีโมบิลสูทไร้คนขับที่เรียกว่า โมบิลดอล Mobile Doll

ศักราช Future Century แก้

โมบิลสูทในศักราช Future Century เป็นเครื่องจักรซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายรวมถึงการใช้งานด้านพลเรือน บทบาทของโมบิลสูทในภาคจีกันดั้มจะเป็นตัวประกอบในเนื้อเรื่อง โดยมีโมบิลไฟเตอร์เป็นหุ่นตัวเอกแทน

ศักราช After Colony แก้

โมบิลสูทในศักราช After Colony นั้นเดิมทีเป็นเครื่องจักรสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง จึงแตกต่างจากโมบิลสูทในศักราช Universal Century ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการทหารตั้งแต่แรก โมบิลสูทเครื่องแรกที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสู้รบก็คือ OZ-00MS ทอลกีส ชื่อMobile Suit ย่อมาจาก Manipulative Order Build and Industrial Labors Extended Suit ในภายหลังยังมีการพัฒนาโมบิลสูทแบบไร้คนบังคับ เรียกว่าโมบิลดอล (Mobile Doll ย่อมาจาก Mobile Direct Opertional Leaded Labor)

ศักราช After War แก้

โมบิลสูทในศักราช After War เป็นกำลังหลักของสหพันธ์โลกและกองกำลังปฏิวัติอวกาศในช่วงสงครามอวกาศครั้งที่ 7 ซึ่งหลังจากที่โลกตกอยู่ในสภาพหลังหายนะจากการทิ้งโคโลนีลงบนโลกอย่างต่อเนื่องก็ได้มีโมบิลสูทจำนวนมากถูกทิ้งไว้บนโลกและถูกพลเรือนยึดมาใช้งาน นอกจากโมบิลสูทรุ่นเก่าแล้ว สหพันธ์โลกซึ่งก่อตั้งขึ้นใหม่และกองกำลังปฏิวัติอวกาศก็ยังคงมีการพัฒนาโมบิลสูทต่อมา

ศักราช Current Century แก้

เนื่องจากวิทยาการของโลกในศักราช Current Century สามารถเทียบได้กับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จึงไม่มีการผลิตโมบิลสูทบนโลก แต่ในพื้นที่ซึ่งเรียกว่า เมาเทนไซเคิล นั้นสามารถขุดพบโมบิลสูทและอาวุธอื่นๆจากยุคสมัยที่เรียกว่า ประวัติศาสตร์มืด ได้ เช่น โมบิลสูท SYSTEM ∀-99 เทิร์นเอกันดั้ม ถูกพบซ่อนอยู่ในรูปปั้นขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ไวท์ดอล ส่วนชาวจันทรายังคงมีวิทยาการจากอดีตจึงสามารถสร้างโมบิลสูทได้ด้วยตัวเอง

ศักราช Cosmic Era แก้

โมบิลสูทในศักราช Cosmic Era ได้รับการพัฒนาจากเครื่องจักรสำหรับทำงาน พาวเวอร์โหลดเดอร์ โดยโคออร์ดิเนเตอร์ ซึ่งเป็นมนุษย์ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมจนเหนือกว่าคนธรรมดา โมบิลสูทที่ปรากฏในช่วงแรกของศักราช Cosmic Era นั้นมีการควบคุมที่ซับซ้อนมากจึงมีเพียงโคออร์ดิเนเตอร์เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ลักษณะสำคัญที่ทำให้โมบิลสูทในยุคนี้แตกต่างจากภาคอื่นๆก็คือการใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานเพราะยังไม่สามารถพัฒนาเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นได้ เมื่อกองทหารของเหล่าโคออร์ดิเนเตอร์ ซาฟท์ใช้อุปกรณ์ นิวตรอนแจมเมอร์ ซึ่งมีความสามารถในการหยุดการเคลื่อนไหวของอนุภาคนิวตรอนและสามารถหยุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้ จึงไม่สามารถใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชั่นที่มีอยู่ได้ โมบิลสูทในศักราช Cosmic Era จึงมีช่วงเวลาที่สามารถปฏิบัติการได้สั้นกว่าโมบิลสูทที่ปรากฏในยุคอื่นมาก โมบิลสูทรุ่นแรกในศักราช Cosmic Era ก็คือ YMF-01B โปรโตจินน์ และโมบิลสูทรุ่นแรกที่ใช้ในการรบจริงก็คือ ZGMF-1017 จินน์ นอกจากโมบิลสูทที่มีรูปร่างแบบมนุษย์แล้ว ศักราช CEยังมีโมบิลสูทที่เป็นรูปแบบของสัตว์สี่เท้าด้วย

ในภายหลัง ปัญหาการควบคุมที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไขโดยใช้ระบบปฏิบัติการที่ดัดแปลงจนแม้แต่คนธรรมดาก็สามารถควบคุมโมบิลสูทได้ ซึ่งระบบปฏิบัติการนี้มีที่มาจากระบบปฏิบัติการของGAT-X105 สไตรค์กันดั้มซึ่งได้รับการแก้ไขโดยคิระ ยามาโตะและระบบปฏิบัติการของMBF-P02 กันดั้มแอสเทรย์เรดเฟรมซึ่งพัฒนาโดยอาณาจักรอ็อบ ซาฟท์ยังได้พัฒนา นิวตรอนแจมเมอร์แคนเซลเลอร์ ซึ่งสามารถป้องกันผลกระทบจากนิวตรอนแจมเมอร์ได้ จึงได้มีโมบิลสูทที่ใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นแหล่งพลังงานออกมา โดยโมบิลสูทเครื่องแรกที่ได้รับการติดตั้งเตาปฏิกรณ์เป็นแหล่งพลังงานก็คือ YMF-X000A เดรดน็อตกันดั้ม

ศักราช Anno Dominic แก้

ในศักราช Anno Dominic หรือคริสต์ศักราชนั้น โมบิลซูทได้ถูกสร้างขึ้นในฐานะของเครื่องกลทำงานแบบ เพาเวอร์โหลดเดอร์ ซึ่งถูกใช้งานหลากหลายอย่าง แต่หลักสำคัญคือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธ ซึ่งโมบิลซูทภายในเรื่องจะมีประจำอยู่ในทุกประเทศตามกองทัพและกลุ่มก้อนอำนาจซึ่งจะดีไซส์ที่แตกต่างกันไป ตามระดับของเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศขั้วอำนาจซึ่งพัฒนาขึ้นมา เช่นทางฝั่งตะวันตกดีไซส์ของโมบิลซูทจะมีลักษณะเพรียวและแขนขาเล็กเพื่อความคล่องตัว ในขณะที่ทางฝั่งตะวันออกจะมีดีไซส์โมบิลซูทที่มีโครงร่างใหญ่และเกราะหนาเพื่อความแข็งแกร่งทนทาน พลังงานของโมบิลซูทโดยทั่วไปคาดว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์

่ส่วนโมบิลซูทขององค์กรทางทหารอิสระ Celestial Being หรือกันดั้มนั้น ถือได้ว่าเป็นโมบิลซูทที่มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูงล้ำเหนือกว่าโมบิลซูทหรืออาวุธใดๆที่เคยปรากฏขึ้นมาในโลก ด้วยส่วนเกราะที่ทำจากวัสดุที่แข็งแกร่งทนทานต่อการทำลาย การเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วเกินกว่าที่ระดับเครื่องกลโดยทั่วไปจะสามารถทำได้ โดยใช้พลังงานจาก GN Drive ซึ่งเป็นเตาพลังงานแบบพิเศษที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นที่ดาวพฤหัส(คาดว่าจำเป็นจะต้องใช้ธาตุไอโซโทปบางอย่างที่มีจำนวนมากที่ดาวพฤหัส) มีคุณสมบัติในการรับเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อสร้างอนุภาคที่เรียกว่า "GN" ที่มีสีเขียวอมฟ้า และมีคุณสมบัติสร้างพลังงานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและทำให้สสารที่ถูกห่อหุ้มด้วยอนุภาคนี้อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักสามารถลอยตัวอยู่ได้แม้จะอยู่ในชั้นบรรยากาศ รวมทั้งรบกวนสัญญาณของอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

และต่อมาได้มีการปรากฏของโมบิลซูทซึ่งใช้ GN Drive Tau ที่เป็นเตาพลังงานที่ปล่อยอนุภาคสีแดงอมดำ ซึ่งสร้างอนุภาค GN ที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันกับ GN Drive แบบปกติ แต่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าแบบปกติ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเตาพลังงานเลียนแบบ

ดูเพิ่ม แก้