โพสต์ดิสโก้

โพสต์ดิสโก้ (อังกฤษ: Post Disco) เป็นดนตรีแนวดิสโก้ ที่รวมองค์ประกอบของดนตรีอีเลกโทรนิก ดนตรีฟังก์ยุค ในยุค 70 [1] ผสมผสานแนวดิสโก้กับดนตรีอีเลกโทรนิกแดนซ์เข้าด้วยกัน โพสต์ ดิสโก้ได้สืบทอดไปยังแนวใหม่ อย่าง ดนตรีเฮาส์ และ อัลเทอร์เนทีฟแดนซ์

โพสต์ดิสโก้
แหล่งกำเนิดทางรูปแบบดนตรีอีเลกโทรนิก
เออเบิน
อาร์แอนด์บี
ฟังก์
ดิสโก้
แหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมปลายยุค 1970s ใน สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ
รูปแบบอนุพันธุ์คลับแดนซ์

อ้างอิงแก้ไข