โพสต์กรันจ์

โพสต์กรันจ์ (อังกฤษ: post-grunge) เป็นแนวเพลงร็อกประเภทหนึ่ง[1] โดยทั่วไปวงส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากกรันจ์ โดยอาจใช้การบิดเสียงของกีตาร์ เนื้อเพลงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ และความเคลื่อนไหวแบบ "ดัง-ค่อย" ของกรันจ์ แต่ทำให้ง่ายลงให้สามารถเปิดออกอากาศประชาสัมพันธ์ทางวิทยุได้[2]

โพสต์กรันจ์
แหล่งกำเนิดทางรูปแบบออลเทอร์นาทิฟร็อก กรันจ์
แหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมต้นถึงกลางทศวรรษที่ 1990 ในสหรัฐอเมริกา
เครื่องบรรเลงสามัญกีตาร์ไฟฟ้า - กีตาร์เบส - กลอง
ทัศนียภาพในระดับภูมิภาค
Central Florida, Chicago, California, Upper Midwest, Pacific Northwest, Southeast Texas, Southern Ontario

อ้างอิงแก้ไข