โพรงสมองข้าง (Lateral ventricles) เป็นส่วนหนึ่งของระบบโพรงสมองของสมอง นับเป็นส่วนหนึ่งของเทเลนเซฟาลอน โพรงสมองนี้นับเป็นโพรงสมองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เชื่อมต่อกับโพรงสมองที่สามผ่านทางอินเตอร์เวนทริคูลาร์ ฟอรามินา (interventricular foramina of Monro)

โพรงสมองข้าง
(Lateral ventricles)
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของโพรงสมองและพื้นผิวของสมอง
ภาพวาดแสดงโพรงสมอง มองจากด้านข้าง
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินventriculus lateralis
MeSHD020547
นิวโรเนมส์209
นิวโรเล็กซ์ IDbirnlex_1263
TA98A14.1.09.272
TA25639
FMA78448
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์

ส่วนต่างๆ ของโพรงสมองข้าง แก้

โพรงสมองข้างแบ่งออกเป็นส่วนที่ยื่น 3 ส่วน

  • ส่วนยื่นด้านหน้า หรือ ด้านสมองกลีบหน้า (anterior หรือ frontal horn) เป็นส่วนยื่นเข้าไปในสมองกลีบหน้า (frontal lobe)
  • ส่วนยื่นด้านหลัง หรือ ด้านสมองกลีบท้ายทอย (posterior หรือ occipital horn) ภายในสมองกลีบท้ายทอย (occipital lobe)
  • ส่วนยื่นด้านล่าง หรือ ด้านสมองกลีบขมับ (inferior หรือ temporal horn) ภายในสมองกลีบขมับ (temporal lobe)

ส่วน body ของโพรงสมองข้างเป็นส่วนตรงกลาง อยู่ด้านหลังส่วนยื่นด้านหน้า ส่วน trigone ของโพรงสมองข้างเป็นบริเวณรูปสามเหลี่ยมที่มีส่วน temporal horn อยู่ด้านล่าง ส่วน occipital horn อยู่ด้านหลัง และ body ของโพรงสมองข้างอยู่ด้านหน้า

ภาพอื่นๆ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้