โปรเมทาซีน (Promethazine)

โปรเมทาซีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.000.445
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

กลไกการออกฤทธิ์แก้ไข

ยับยั้งฮิสทามีนที่ตัวรับ H1 แบบแข่งขัน

ผลข้างเคียงของยาแก้ไข

อาจมีอาการ ปากแห้ง คอแห้ง ง่วงซึม นอนไม่หลับ มีปัญหาการมอง สับสน หายใจขัด มีเสียงในหู สั่น ตื่นตัว รู้สึกพักผ่อนน้อย ผื่น ตาและผิวมีสีเหลือง ถ้ามีปัญหาเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์

คำเตือนและข้อควรระวังแก้ไข

  • ยานี้จะทำให้ผิวหนังไวต่อแสงได้ จึงควรสวมชุดปกคลุมตัว และใช้ sunscreen preparation
  • ควรบอกแพทย์ก่อนถ้าคุณเป็นโรค หอบหืด glaucoma ulcer prostate gland โต ความดันสูง seizures กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
  • ไม่ควรดื่มสุราระหว่างใช้ยานี้
  • ควรบอกแพทย์ก่อนถ้าคุณทานยา นอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาสงบระงับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยากดประสาท

คำแนะนำระหว่างใช้ยานี้แก้ไข

  • อาจมีอาการง่วง และลดความตื่นตัวในการทำงาน ดังนั้นไม่ควรขับรถหรือ ทำงานใกล้เครื่องจักร หากมีอาการเหล่านี้ และควรดูแลเด็ก เวลาที่ทำกิจกรรม อันตราย เช่น ขี่จักรยาน

ชื่อการค้าแก้ไข

Deces Nordyl Nortuss Phencodin Phenergan Phensedyl Teradyl

วิธีใช้แก้ไข

  • ผู้ใหญ่ 25 mg ก่อนนอน หรือ 12.5 mg ก่อนอาหารเช้า และ ก่อนนอน
  • เด็ก 25 mg ก่อนนอน หรือ 6.25 – 12.5 mg 3 ครั้ง/วัน

การเก็บรักษาแก้ไข

ควรเก็บในภาชนะปิดสนิท พ้นจากมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง