โบเช ซาร์ยาครานี

"พระเจ้าทรงคุ้มครองซาร์" (รัสเซีย: Боже, Царя храни!, Bozhe, Tsarya khrani!) เพลงชาติในสมัยจักรวรรดิรัสเซีย โดยเนื้อร้องดัดแปลงมาจากเพลงชาติก่อนหน้า โมลิทวารุสคิคฮ์ แต่ใช้ทำนองใหม่ ประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2376 และเลิกใช้ในปี พ.ศ. 2460 เนื่องจากเกิดการปฏิวัติรัสเซียขึ้น

พระเจ้าทรงคุ้มครองซาร์!
Bozhe, Tsarya khrani!
โบเช ซาร์ยาครานี
Боже, Царя храни (Anthem of Russian Empire).png
เนื้อร้องวาสิลี จูคอฟสกี
ทำนองอเล็กเซย์ ลูวอฟ
รับไปใช้พ.ศ. 2376
เลิกใช้พ.ศ. 2460
โบเช ซาร์ยาครานี (ขับร้อง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เนื้อร้องแก้ไข

 
ภาษารัสเซีย ถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมัน คำแปล
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!
Bozhe, Tsarya khrani!
Sil'nih, derzhavniy,
Tsarstvuiy na 'slavu, Na 'slavu nam!
Tsarstvuiy na strakh vragam,
Tsar pravoslavniy.
Bozhe, Tsarya khrani!
พระเจ้าทรงคุ้มครองซาร์!
เรืองฤทธิ์ อธิปัตย์
ทรงราชย์ตระการ นำเราตระการ!
ทรงราชย์จนศัตรูยำเกรง
ซาร์ผู้ทรงประเสริฐยิ่ง
พระเจ้าทรงคุ้มครองซาร์!

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข