โบรุต ปาฮอร์

นักการเมือง อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีปัจจุบันของสโลวีเนีย เกิด พ.ศ. 2506

โบรุต ปาฮอร์ (สโลวีเนีย: Borut Pahor; เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506) เป็นนักการเมืองสโลวีเนียที่ทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีแห่งสโลวีเนียตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เขาเป็นนายกรัฐมนตรีสโลวีเนียตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โบรุต ปาฮอร์, ใน 2010