เปิดเมนูหลัก

โนห์รา เป็นละครโทรทัศน์ไทย แนวดราม่า สร้างเป็นละครมา 2 ครั้งปี ครั้งแรก พ.ศ. 2544 บทประพันธ์โดย เชิด ทรงศรี(ธม ธาตรี) บทโทรทัศน์โดย วรพันธ์ รวี นำแสดงโดย เขตต์ ฐานทัพ, วรนุช ภิรมย์ภักดี, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, รชนีกร พันธุ์มณี, สุวัจนี ไชยมุสิก, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, อำภา ภูษิต กำกับการแสดงโดย วัชรา สังข์สุวรรณ ครั้งที่สอง พ.ศ. 2559 บทประพันธ์โดย เชิด ทรงศรี(ธม ธาตรี) บทโทรทัศน์โดย วรพันธ์ รวี เหมือนเดิม นำแสดงโดย ภัทรเดช สงวนความดี, เมลดา สุศรี, รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, อุษณีย์ วัฒฐานะ, รชยา รักกสิกรณ์ และนักแสดงอีกคับคั่ง กำกับการแสดงโดย ประทุม มิตรภักดี ผลิตโดย บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด ทั้งสองครั้ง ออกอากาศทาง ช่อง 7 สี และ ช่อง 7 HD

ประเภทละครโทรทัศน์
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2559 : 18 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารสยม สังวริบุตร
ความยาวตอนพ.ศ. 2559 : 130 นาที
เครือข่าย/ช่องสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2559)
ออกอากาศครั้งแรก20 เมษายน 2544 - 27 พฤษภาคม 2544
6 เมษายน พ.ศ. 2559
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2559
รูปแบบการนำเสนอ ภาพยนตร์ 16 มม. ละครโทรทัศน์ ช่อง 7
ผู้กำกับ เชิด ทรงศรี วัชรา สังข์สุวรรณ ประทุม มิตรภักดี
ผู้สร้าง จันทนา ทรงศรี บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
บทการแสดง ธม ธาตรี วรพันธ์ รวี
ครรชิต สมบัติ เมทะนี เขตต์ ฐานทัพ ภัทรเดช สงวนความดี
โนห์รา พิศมัย วิไลศักดิ์ วรนุช ภิรมย์ภักดี เมลดา สุศรี
ทิว ทองเติม/โนห์ราทิว ทองเติม ทม วิศวชาติ ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง
พิมพา รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง รชนีกร พันธุ์มณี อุษณีย์ วัฒฐานะ
ไวพจน์ - เจษฎา รุ่งสาคร ธีร์ วณิชนันทธาดา
แข่งแข/แข่งนภา ปรียา รุ่งเรือง สุวัจนี ไชยมุสิก ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์
ขุนอรรถกรคดี ประมินทร์ จารุจาริต ไพโรจน์ สังวริบุตร พลรัตน์ รอดรักษา
ปรุงจันทร์ สุพรรณ บูรณพิมพ์ สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ รชยา รักกสิกรณ์
สมภพ ชุมพร เทพพิทักษ์ มาฬิศร์ เชยโสภณ พีรกร โพธิ์ประเสริฐ
เกษกนก - อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์ ปทิตตา อัธยาตมวิทยา
ทิพย์ยุภา - อรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์ แพร เอมเมอรี่
พันธุมวดี - ฟ้าประทาน รัตนธาดา กัญญกร พินิจ
เยาวมาลย์ - กมลชนก เวโรจน์ อธิชนัน ศรีเสวก
ยายละเมียด - เมตตา รุ่งรัตน์ น้ำเงิน บุญหนัก
ยายทอง - มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ปนัดดา โกมารทัต
ยายจวง - อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์
ครูบุนนาค - สินีนาฎ โพธิเวส ปิยะนุช นาคคง
น้าจาด - นฤมล นิลวรรณ วรารัตน์ เทพโสธร
นายโตนด - ฤทธิ์ ลือชา จุมพล ทองตัน
สมพร - โชเล่ย์ ดอกกระโดน สนธยา ชิตมณี
แสวง - วรานันท์ ยูสานนท์ ชาลี กรรณสูต
รื่น (สาวท่าศาลา) - อำภา ภูษิต กรองทอง รัชตะวรรณ
ตาวงศ์ - ครรชิต ขวัญประชา พงศ์ประยูร ราชอาภัย
ชื่น - กนกวรรณ บุรานนท์ นัยนา คชแสง
แตง - ด.ช.มิตรไชยา มิตรชัย กัญจน์ธนโชติ ปุนบุตรดา
ก่องแก้ว - ศิริวรรณ เฮง จุลินทิพย์ จิตรีขันธ์
วันดี - กชกร นิมากรณ์ นักแสดงประกอบจากดีด้าวิดีโอ

เพลงประกอบละครแก้ไข

  • พ.ศ. 2544
    • เพลง โนห์รา ขับร้องโดย หนุ่ม มาวิน และ ภูษณิษา คุ้มแพรวพรรณ (อยู่ในอัลบั้ม เพลงละคร 7 สี ชุด ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน)
    • เพลง โนห์รา ขับร้องโดย ไชยา มิตรชัย และ ภูษณิษา คุ้มแพรวพรรณ (อยู่ในอัลบั้ม เพลงประกอบละคร สาวน้อยอ้อยควั่น)
  • พ.ศ. 2559
    • เพลง โนห์รา ขับร้องโดย เอก รังสิโรจน์ และเมลดา สุศรี
    • เพลง คนจะรักกัน ขับร้องโดย ภัทรเดช สงวนความดี และเมลดา สุศรี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข