โทอิง ซุเอะโกะ

พระราชมารดาในจักรพรรดิฮะนะโซะโนะ

โทอิง ซุเอะโกะ (ญี่ปุ่น: 洞院季子โรมาจิTōin Sueko ; 1808 – 26 มีนาคม 1879) พระชายาและพระราชมารดาในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระชายาใน จักรพรรดิฟุชิมิ จักรพรรดิองค์ที่ 92 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 95

บันทึก แก้