โทมัส ไรท์ (อังกฤษ: Thomas Wright; ค.ศ. 1711 - ค.ศ. 1786) เป็นนักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักประดิษฐ์ สถาปนิก และนักออกแบบสวนชาวอังกฤษ เป็นผู้แรกที่วาดภาพสัณฐานของดาราจักรทางช้างเผือก และเป็นผู้ตั้งสมมุติฐานว่า เนบิวลาจางๆ ที่ปรากฏบนท้องฟ้านั้นคือดาราจักรที่อยู่ห่างไกล

โทมัส ไรท์
Thomas Wright (astronomer).jpg
เกิดค.ศ. 1711
เสียชีวิตค.ศ. 1786
สัญชาติชาวอังกฤษ
ชาติพันธุ์ชาวอังกฤษ
อาชีพนักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ สถาปนิก นักออกแบบสวน

ไรท์มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานเผยแพร่เรื่อง An original theory or new hypothesis of the universe ในปี ค.ศ. 1750 เขาได้อธิบายภาพปรากฏของดาราจักรทางช้างเผือกว่าเป็น "ผลการมองเห็นแสงของดาราจักรในมุมมองของเรา ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นแผ่นจานของดาวฤกษ์" แนวคิดนี้ได้นำไปต่อยอดโดยอิมมานูเอล คานท์ ในผลงานเรื่อง Universal Natural History and Theory of Heaven เขาได้วาดภาพดาราจักรในจินตนาการออกมาได้ใกล้เคียงความเป็นจริงอย่างมาก

ดูเพิ่มแก้ไข