โทน (ละครโทรทัศน์)

โทน เป็นละครโทรทัศน์ ที่ดัดแปลงจากภาพยนตร์เรื่อง "โทน" บทประพันธ์ของ เปี๊ยก โปสเตอร์ ที่ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. 2513 สร้างเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 กำกับการแสดงโดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม นำแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ, จันจิรา จูแจ้ง ออกาอากาศทาง ช่อง 3 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2546 กำกับการแสดงโดย รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย วินัย ไกรบุตร, เมทินี กิ่งโพยม ออกอากาศทาง ไอทีวี ออกาอากาศ ทุกวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 18.00 น. - 19.00 และ ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2556 กำกับการแสดงโดย ชัยวุฒิ เทพวงษ์ นำแสดงโดย ชนะพล สัตยา, อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ และมีนักแสดงมากมายเป็นต้น ออกาอากาศทาง ช่อง 7 ทุกวันเวลา 18.45 - 19.50 น. เริ่มออกอากาศ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โทน
แนวละครโทรทัศน์
สร้างโดยนพพรโปรโมชั่น แอนด์ พิคเจอร์
นักแสดงชนะพล สัตยา
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
ธีรภัทร์ แย้มศรี
ภาณุ สุวรรณโณ
อธิชนัน ศรีเสวก
บอล เชิญยิ้ม
วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์
ดนัย ตันธนะศิริวงศ์
นันทิยา ศรีอุบล
ซีอาร์ม บุญลอย
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอน54 ตอน
ออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศ19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 –
13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อนักแสดง แก้

  • นักแสดงนำในแต่ละปี
ปี พ.ศ 2513 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2556
สถานีออกอากาศ ภาพยนตร์ 35 มม ช่อง 3 ไอทีวี ช่อง 7
ผู้สร้าง นพพร โปรโมชั่น แอนด์ พิคเจอร์
ผู้กำกับ ชูศักดิ์ สุธีรธรรม รุจน์ รณภพ ชัยวุฒิ เทพวงษ์
บทการแสดง พิมพ์เพชร ปณธี
ผู้ขับร้องเพลงนำ ชูศักดิ์ มีถาวร ชนะพล สัตยา
โทน/เปิ่น ไชยา สุริยัน สันติสุข พรหมศิริ วินัย ไกรบุตร ชนะพล สัตยา
แดง/หนูแดง อรัญญา

นามวงศ์

จันทร์จิรา จูแจ้ง เมทินี กิ่งโพยม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
อ๊อด สายัณห์

จันทรวิบูลย์

ศานติ สันติเวชชกุล ทัตพงษ์ พงษทัต ภาณุ สุวรรณโณ
กุหลาบ/โรส จารุวรรณปัญโญภาส รัญญา ศิยานนท์ ศิกานต์ เจริญพาณิชย์ อธิชนัน ศรีเสวก
เก่ง อรุณ ภาวิไล เคิร์ก โรฮ์ลิ่ง ธีรภัทร์ แย้มศรี
ต้อยติ่ง ชนานา นุตาคม ดุสิตา อนุชิตชาญชัย วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์
ปูเป้ อรพรรณ เกิดเพ็ชร นันทิยา ศรีอุบล
ป้าสมใจ จุรี โอศิริ ศิรินุช เพ็ชรอุไร
ประจิน จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์ สุรชัย สมบัติเจริญ
คุณหญิงจินตนา สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต สุรางคณา สุนทรพนาเวช
สังข์ทอง/สังข์ เกียรติ กิจเจริญ โหน่ง ชะชะช่า บอล เชิญยิ้ม
อิทธิพล/บารมี เวย์น ฟอลโคนเนอร์ รินทร์ดนัย ไตรรัตน์ธนากุล
อำนาจ โอลิเวอร์ บีเวอร์
บัญชา ดี๋ ดอกมะดัน ทนงศักดิ์ ศุภการ
คีตะ โน้ต เชิญยิ้ม โอบะ เสียงเหน่อ
หลวงตาแคน ล้อต๊อก สีเทา เทพ โพธิ์งาม
ผู้ใหญ่ณรงค์ สมควร กระจ่างศาสตร์ ทัตพงษ์ พงษทัต ยิ่งยง ยอดบัวงาม
แมว ยุวดี ไทยหิรัญ รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา
หมู มาเรีย เกตุเรขา กรุณา มอริส

อ้างอิง แก้