โทกูงาวะ ทาดานางะ

โทกูงาวะ ทาดานางะ (徳川忠長) ไดเมียวแห่งแคว้นโคฟุ คนที่ 2 ในยุคเอะโดะ

 
โทกูงาวะ ทาดานางะ
เกิดค.ศ. 1606
ถึงแก่กรรม5 มกราคม ค.ศ. 1634
ตำแหน่งไดเมียวแห่งแคว้นโคฟุคนที่ 2
ตระกูลตระกูลโทกูงาวะ
บิดามารดาบิดา: โทกูงาวะ ฮิเดตาดะ
มารดา: โอเอโยะ

ประวัติ

แก้

โทกูงาวะ ทาดานางะ เกิดเมื่อ ค.ศ. 1606 เป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ โทกูงาวะ ฮิเดตาดะ โชกุนคนที่ 2 แห่ง รัฐบาลโชกุนโทกูงาวะ ที่เกิดกับนาง โอะเอะโยะ หลานสาวของ โอดะ โนบูนางะ และเป็นน้องชายร่วมมารดาของ โทกูงาวะ อิเอมิตสึ โชกุนคนที่ 3 นอกจากนี้ยังมีน้องชายต่างมารดาอีก 1 คนคือ โฮชินะ มาซายูกิ

ทาดานางะมีชื่อเมื่อแรกเกิดว่า คุนิชิโยะ (国千代) ได้รับการสนับสนุนจากนางโอเอโยะผู้เป็นมารดาให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งโชกุนแทน ทาเกชิโยะ (ต่อมาคือโชกุนอิเอมิตสึ) บุตรชายคนโตเนื่องจากนางโอเอะโยะไม่ชอบใจทาเกชิโยะ

อ้างอิง

แก้