โตน ดึ๊ก ทั้ง (เวียดนาม: Tôn Đức Thắng; 20 สิงหาคม พ.ศ. 2431 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2523) เป็นประธานาธิบดีคนที่ 1 ภายหลังการรวมประเทศเวียดนาม ตำแหน่งของประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งทางพิธีการ และทั้งไม่เคยกำหนดนโยบายที่สำคัญหรือแม้กระทั่งการเป็นสมาชิกของสภาปกครองของเวียดนาม เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรกที่เวียดนามเหนือจาก 3 กันยายน พ.ศ. 2512 และต่อมาคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2523 เขาเป็นชาวเวียตนามชาตินิยมและนัการเมืองคอมมิวนิสต์ เป็นประธานของสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2498-2503 และดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของโฮจิมินห์จากพ.ศ. 2503-2512 ในตอนที่เขาถึงแก่กรรมตอนอายุ 91 เขาเป็นประมุขแห่งรัฐที่มีอายุมากที่สุดที่มีตำแหน่งเป็น "ประธานาธิบดี" (ถูกแซงภายหลังโดย เฮสติ้งส์ บันดา)

โตน ดึ๊ก ทั้ง
ประธานาธิบดีเวียดนาม
ดำรงตำแหน่ง
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2523
ก่อนหน้าตนเอง
ถัดไปเหงียน หืว เถาะ (รักษาการ)
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
ดำรงตำแหน่ง
3 กันยายน พ.ศ. 2512 – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
ก่อนหน้าโฮจิมินห์
ถัดไปตนเอง
(ในฐานะประธานาธิบดีเวียดนาม)
รวมประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 สิงหาคม พ.ศ. 2431
ล็องเซวียน จังหวัดอานซาง อินโดจีนของฝรั่งเศส
เสียชีวิต30 มีนาคม พ.ศ. 2523 (91 ปี)
ฮานอย เวียดนาม
พรรคการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
คู่สมรสTon Juang Sei Thang

อ้างอิง แก้