โดมินุส อิลลูมินาติโอ มีอา

โดมินุส อิลลูมินาติโอ มีอา (ละติน: Dominus illuminatio mea) เป็นคำขวัญของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเป็นบทนำของสดุดี 27 ซึ่งหมายถึง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่าง...ของข้า มันถูกใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และปรากฏบนตราอาร์มของมหาวิทยาลัย.

ตราอาร์มของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่มีคำขวัญอยู่ในนั้น

ในบทความโดยอีวาน อิลลิช (Ivan Illich) อาจช่วยอธิบายถึงคำขวัญของมหาวิทยาลัยนี้ โดยในช่วงเวลานั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้มุมมองของลูกศิษย์ในรูปแบบของแสงสะท้อน:

"เพื่ออธิบาย เด โอคูโล โมราลี (De oculo morali) ความสัมพันธ์ของบางสิ่งต่อพระผู้เป็นเจ้า "ผู้ทรงเป็นแสงสว่าง" ต้องตีความให้เข้าใจ นี่คือศตวรรษ [ป.ล. ศตวรรษที่ 13] ที่ตีความอย่างแพร่หลายในความคิดที่ว่าโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า......นั่นคือแสงที่นำทางโดยพระผู้เป็นเจ้าที่ทำให้ความจริงของพวกเขาเรืองแสง"[1]


อ้างอิงแก้ไข

  1. Ivan Illich, "Guarding the Eye in the Age of Show" (PDF). Online Book, 2001, p. 16-17.