โช กวัง-โจ เกาหลี: 조광조, Jo Gwang-jo, ค.ศ. 1482 - ค.ศ. 1519 ขุนนางและนักปราชญ์หัวก้าวหน้าคนสำคัญในรัชสมัยพระเจ้าจุงจง ผู้เสนอให้พระเจ้าจุงจงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแต่ไม่สำเร็จและยังถูกประหารชีวิต

Cho Gwang-jo01.jpg
Jo Gwang-jo 05.jpg
ภาพวาดของโช กวัง-โจ


ประวัติแก้ไข

โช กวัง-โจ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1482 ปีที่ 13 ในรัชกาล พระเจ้าซองจง เป็นขุนนางหัวก้าวหน้าที่พยายามปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ให้ดีขึ้นแต่กลับถูกเหล่าขุนนางซึ่งนำโดย ปาร์ควอนจง อัครมหาเสนาบดีทูลคัดค้านและใส่ความจึงทำให้ท่านและพรรคพวกถูกจับมาลงโทษและประทานน้ำฟู่จื่อจนสิ้นใจเมื่อปี ค.ศ. 1519 ในรัชกาล พระเจ้าจุงจง ขณะอายุได้เพียง 37 ปีแต่ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษในรัชสมัย พระเจ้าอินจง กษัตริย์องค์ต่อมา