โคโนเอะ ซากิฮิซะ

โคโนเอะ ซากิฮิซะ (ญี่ปุ่น: 近衛 前久 โรมาจิ: Konoe Sakihisa; 2079 – 7 มิถุนายน 2155) ขุนนางในยุคมูโรมาจิ ยุคอาซูจิ–โมโมยามะ ถึงยุคเอโดะ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งคัมปากุ หรือผู้สำเร็จราชการในรัชสมัยจักรพรรดิโกะ-นาระ และเป็นไดโจไดจิงในรัชสมัยจักรพรรดิโองิมาชิเป็นบิดาของโคโนเอะ ซากิโกะ พระสนมในจักรพรรดิโกะ-โยเซ เป็นพระอัยกา (ตา) ในจักรพรรดิโกะ-มิซุโน และเป็นบิดาบุญธรรมของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ซึ่งทำให้ฮิเดโยชิเป็นทายาทของตระกูลฟูจิวาระ ตามกฎหมายและได้ขึ้นเป็นคัมปากุใน พ.ศ. 2129