โคเบิร์นทาวน์

โคเบิร์นทาวน์ (อังกฤษ: Cockburn Town) เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส ซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่พิกัดที่ 21.459 องศาเหนือ 71.139 องศาตะวันตก มีประชากร 3,700 คน

สถานที่ตั้งโคเบิร์นทาวน์ในหมู่เกาะเติกส์และเคคอส