โคะโนะเอะ ฮิโระโกะ

ภรรยาเอกของโทะกุงะวะ อิเอะโนะบุ

โคะโนะเอะ ฮิโระโกะ (ญี่ปุ่น: Konoe Hiroko ; 30 เมษายน 2209 – 13 เมษายน 2284) ภรรยาเอกของ โทะกุงะวะ อิเอะโนะบุ โชกุนคนที่ 6 แห่ง รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ

บันทึกแก้ไข