โกลดแห่งฝรั่งเศสและเบรอตาญ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส[1] (อังกฤษ: Claude of France) (14 ตุลาคม ค.ศ. 1499 - 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1524) โกลดแห่งฝรั่งเศสเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสในพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1514 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1524

โกลดแห่งฝรั่งเศส

โคลดแห่งบริตานี สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
ประสูติ4 ตุลาคม ค.ศ. 1499
สิ้นพระชนม์20 กรกฎาคม ค.ศ. 1524
จักรพรรดินีพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
โคลดแห่งบริตานี สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พระบุตรชาร์ลอตต์แห่งวาลัวส์
ฟรองซัวส์ที่ 3 ดยุกแห่งบริตานี
พระเจ้าอองรีที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
มาดาเลนแห่งวาลัวส์
ชาร์ลส์ที่ 2 แห่งวาลัวส์ ดยุกแห่งออร์เลอองส์
มากาเร็ตแห่งฝรั่งเศส ดัชเชสแห่งเบร์รี
ราชวงศ์ออร์เลอองส์
พระบิดาพระเจ้าหลุยส์ที่ 12 แห่งฝรั่งเศส
พระมารดาแอนน์แห่งบริตานี สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส

โกลดแห่งฝรั่งเศสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1499 เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าหลุยส์ที่ 12 แห่งฝรั่งเศส และแอนน์แห่งเบรอตาญ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส โกลดทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นดัชเชสแห่งเบรอตาญต่อจากพระราชมารดา และเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าอองรีที่ 2 แห่งฝรั่งเศส ฉะนั้นจึงเป็นพระอัยกีของพระเจ้าแผ่นดินสามพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์วาลัวส์

การหมั้นหมายและการเสกสมรส แก้

เนื่องจากพระมารดาของโคลดพระราชินีแอนน์ ดัชเชสแห่งบริตานีทรงเป็นประมุขของดัชชีแห่งบริตานี เมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์โคลดจึงทรงเป็นทายาทของดัชชีต่อจากพระราชมารดา แม้ว่าพระราชินีแอนน์จะระบุในพินัยกรรมว่าทรงมอบบริตานีให้เรเนพระราชธิดาองค์รอง ส่วนทางด้านฝรั่งเศสราชบัลลังก์ฝรั่งเศสสืบต่อได้ตามกฎบัตรซาลลิคโดยผู้สืบเชื้อสายที่เป็นชายเท่านั้น ในปี ค.ศ. 1504 พระราชินีแอนน์ในการที่ทรงพยายามที่จะหาทางกันไม่ให้บริตานีถูกผนวกโดยฝรั่งเศสก็ลงพระนามในสนธิสัญญาบลัวส์ (Treaty of Blois) ที่ระบุการหมั้นหมายระหว่างเจ้าหญิงโคลดพระราชธิดากับชาร์ลส์แห่งลักเซ็มเบิร์ก พร้อมกับดัชชีแห่งบริตานี แต่การพยายามลดอำนาจของฝรั่งเศสที่ล้อมรอบบริตานีอยู่สามด้านก็ไม่เป็นที่ยอมรับโดยราชวงศ์วาลัวส์และในที่สุดการหมั้นหมายก็ถูกยุบเลิก

ขุนนางฝรั่งเศสเองก็คัดค้านการหมั้นหมายของโคลดกับชาวต่างประเทศและยุให้พระเจ้าหลุยส์จัดการเสกสมรสระหว่างโคลดกับฟรองซัวส์ ดยุกแห่งอองกูแลมผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์ “ผู้ที่อย่างน้อยก็ทรงเป็นฝรั่งเศสเต็มตัว” และทรงเป็นรัชทายาทโดยพฤตินัยของราชบัลลังก์ฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1506 โคลดจึงถูกหมั้นกับฟรองซัวส์ และในปี ค.ศ. 1514 เมื่อพระราชินีแอนน์พระราชมารดาสิ้นพระชนม์ โคลดก็กลายเป็นดัชเชสแห่งบริตานี และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1514 พระองค์ก็ทรงเสกสมรสกับฟรองซัวส์ที่พระราชวังแซงต์-แชร์แมง-ออง-เลย์

ตราอาร์มประจำพระองค์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. Encyclopedia Britannica, Claude of France[1]

ดูเพิ่ม แก้