โครูนาเช็ก เป็นสกุลเงินของประเทศเช็กเกีย อักษรย่อตามรหัส ISO 4217 คือ CZK ใน

โครูนาเช็ก
koruna česká (เช็ก)
ธนบัตรฉบับ 500 โครูนา
ISO 4217
รหัสCZK
การตั้งชื่อ
หน่วยย่อย
 1/100ฮาเลรู
พหูพจน์ภาษาของสกุลเงินนี้เป็นของกลุ่มภาษาสลาฟ มีการเขียนรูปพหูพจน์ได้หลายวิธี ดูที่บทความ
สัญลักษณ์
 ฮาเลรูh
ธนบัตร
 ใช้บ่อย50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 โครูนา
เหรียญ
 ใช้บ่อย1, 2, 5, 10, 20, 50 โครูนา
ข้อมูลการใช้
ผู้ใช้ เช็กเกีย
การตีพิมพ์
ธนาคารกลางธนาคารแห่งชาติเช็ก
 เว็บไซต์www.cnb.cz
การประเมินค่า
อัตราเงินเฟ้อ2.4%
 ที่มาธนาคารแห่งชาติเช็ก, ตุลาคม 2008
 วิธีดรรชนีราคาผู้บริโภค

1 โครูนาประกอบด้วย 100 ฮาเลรู เหรียญประกอบด้วยเหรียญ 50 ฮาเลรู, 1, 2, 5, 10, 20 และ 50 โครูนา (สำหรับ 20 โครูนา นิยมใช้เหรียญมากกว่า และสำหรับ 50 โครูนา นิยมใช้ธนบัตรมากกว่า) ธนบัตรประกอบด้วยธนบัตร 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 และ 5000 โครูนา

อัตราแลกเปลี่ยน แก้

ในวันที่ 1 กันยายน 2553 อัตรแลกเปลี่ยนคือ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้