โครงการเครือข่ายยุติธรรม

โครงการเครือข่ายยุติธรรม (อังกฤษ: DSI Cyberforce ; ไทย: ดี เอส ไอ ไซเบอร์ฟอร์ซ) คือ เครือข่ายสอดส่อง ป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต และสกัดกั้นภัยคุกคาม โดยให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และอาสาสมัครเข้ามา มีส่วนร่วมในการป้องกัน สอดส่อง แจ้งภัย และเป็นศูนย์กลาง ในการต่อต้านอาชญากรรม ทางคอมพิวเตอร์ ภาคประชาชน เป็นโครงการที่จัดตั้งโดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ผู้บังคับการสำนักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสืบสวนคดีพิเศษ (สังกัดกระทรวงยุติธรรม) (อดีตนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย หรือไทยเว็บมาสเตอร์ และสารวัตรอินเทอร์เน็ต)

วัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไข

  1. สร้างเครือข่ายประชาชน นักเรียน, นักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครเรียนรู้แนวทางในการสังเกตและจดจำเหตุร้าย เพื่อการแจ้งเบาะแสอย่างมีประสิทธิภาพทางอินเทอร์เน็ต
  2. รวมพลังผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
  3. เสริมสร้างความภาคภูมิใจการการทำดี และสร้างจิตสำนึกในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์

โครงการมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชนนักสืบน้อย, ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโครงการไซเบอร์คลีน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข