อาณานิคมโคชินไชนา หรือ อาณานิคมโคชินจีน (Cochinchina; เวียดนาม: Nam Kỳ, เขมร: Kampuchea Krom) เป็นบริเวณที่อยู่ทางใต้ของเวียดนามซึ่งมีเมืองสำคัญคือไซ่ง่อนหรือไพรนครในภาษาเขมร ดินแดนนี้เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแต่ พ.ศ. 2405–2492 หลังจากนั้นได้สถาปนารัฐเวียดนามซึ่งได้รวมดินแดนโคชินไชนาและทางใต้ของอันนัมในอารักขาของฝรั่งเศส และต่อมาได้กลายเป็นประเทศเวียดนามใต้

อาณานิคมโคชินไชนา

Nam Kỳ
Kampuchea Krom (ภาษาเขมร)
พ.ศ. 2405–2488

พ.ศ. 2488–2492
ธงชาติของโคชินไชนา
Flag of Republic of Cochinchina.svg
บน: ธงชาติ (พ.ศ. 2406–2489)
ร่าง: ธงชาติ (พ.ศ. 2489–2492)
โคชินไชนาอยู่ทางใต้ของเวียดนาม
โคชินไชนาอยู่ทางใต้ของเวียดนาม
สถานะอาณานิคม
เมืองหลวงไซ่ง่อน
ภาษาทั่วไปภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเวียดนาม
ศาสนา
ศาสนาพุทธ
ลัทธิขงจื๊อ · ลัทธิเต๋า
คริสต์โรมันคาทอลิก · Animism
ยุคประวัติศาสตร์จักรวรรดินิยมใหม่
• สถาปนา
พ.ศ. 2405
• 
พ.ศ. 2430
• 
พ.ศ. 2493
• 
มีนาคม พ.ศ. 2488
• สถาปนารัฐบาลกลางชั่วคราวแห่งเวียดนาม
4 มิถุนายน พ.ศ. 2492
พื้นที่
186865,478 ตารางกิโลเมตร (25,281 ตารางไมล์)
193965,478 ตารางกิโลเมตร (25,281 ตารางไมล์)
ประชากร
• 1868
1214141
• 1939
4484000
สกุลเงินFrench Indochinese piastre
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์เหงียน
อินโดจีนของฝรั่งเศส
รัฐบาลกลางชั่วคราวแห่งเวียดนาม
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ เวียดนาม
a. Population figure taken from P. Gubry, Population et développement au Viêt-nam (2000), p. 44.
ธงโคชินไชนาระหว่าง 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2489
แผนที่อันนัมวาดโดย Alexandre de Rhodes (1651) แสดงโคชินไชนา (ซ้าย) และตังเกี๋ย (ขวา).

ดูเพิ่มแก้ไข