โกโลเนีย (โปนเปย์: Kolonia) เป็นเมืองชายฝั่งและเป็นเมืองหลวงของรัฐโปนเปย์ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งของประเทศไมโครนีเชีย ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศ ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยปาลีกีร์ เมืองนี้มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 6,074 คนจากข้อมูลสำมะโนประชากรปี ค.ศ. 2010

เมืองโกโลเนียมองลงมาจากบนเขา

สภาพอากาศ

แก้
ข้อมูลภูมิอากาศของโกโลเนีย
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 28.9
(84)
28.9
(84)
29.4
(85)
29.4
(85)
29.4
(85)
29.4
(85)
30
(86)
30
(86)
30
(86)
30
(86)
29.4
(85)
28.9
(84)
29.49
(85.1)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 25.6
(78)
25.6
(78)
26.1
(79)
25.6
(78)
25.6
(78)
25
(77)
24.4
(76)
24.4
(76)
24.4
(76)
24.4
(76)
25
(77)
25.6
(78)
25.14
(77.3)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 302
(11.9)
262
(10.3)
353
(13.9)
452
(17.8)
500
(19.7)
434
(17.1)
447
(17.6)
419
(16.5)
401
(15.8)
419
(16.5)
414
(16.3)
432
(17)
4,836
(190.4)
แหล่งที่มา: Weatherbase [1]

อ้างอิง

แก้
  1. "Weatherbase: Historical Weather for Kolonia, Federated States of Micronesia". Weatherbase. 2011. Retrieved on November 24, 2011.