แอ๊บ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แอ๊บ หรือ แอ๊ป อาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข

  • แอ็บ (อาหาร) อาหารล้านนามีลักษณะคล้ายห่อหมก โดยจะใช้เนื้อสัตว์ ถ้าใช้หมูเป็นส่วนประกอบจะเรียกว่า แอ็บหมู และถ้าใช้สมองหมูเป็นส่วนประกอบจะเรียก แอ็บอ่องออ บางครั้งสะกดคำนี้เพี้ยนไปเป็นแอ๊บ