แอลพิสแมริทิเม

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แอลพิสแมริทิเม หรือ อัลเปสมารีตีไม (อังกฤษ, ละติน: Alpes Maritimae) เป็นจังหวัดขนาดเล็กของจักรวรรดิโรมัน แอลพิสแมริทิเมเป็นหนึ่งในสามจังหวัดทางตะวันตกของเทือกเขาแอลป์ระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นราวปี 14 ก่อนคริสตกาล

จักรวรรดิโรมัน แสดงที่ตั้งของจังหวัดแอลพิสแมริทิเม

ดูเพิ่มแก้ไข