อัลเปสมาริติไม

(เปลี่ยนทางจาก แอลพิสแมริทิเม)

อัลเปสมาริติไม (ละติน: Alpes Maritimae) เป็นมณฑลขนาดเล็กของจักรวรรดิโรมัน อัลเปสมาริติไมเป็นหนึ่งในสามมณฑลทางตะวันตกของเทือกเขาแอลป์ระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นราวปี 14 ก่อนคริสต์ศักราช

จักรวรรดิโรมัน แสดงที่ตั้งของมณฑลอัลเปสมาริติไม

ดูเพิ่ม แก้