ระวังสับสนกับ สยามแอร์

แอร์สยาม เป็นสายการบินที่มีฐานการบินในประเทศไทย เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2519

แอร์สยาม
IATA
VG
ICAO
รหัสเรียก
AIR SIAM
ก่อตั้ง15 กันยายน พ.ศ. 2508
เริ่มดำเนินงานพ.ศ. 2513
เลิกดำเนินงานพ.ศ. 2519
ท่าหลักท่าอากาศยานดอนเมือง
บุคลากรหลักพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
(ผู้ก่อตั้ง)

ประวัติแก้ไข

สายการบินแอร์สยามก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2508 โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช และมีเจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือร่วมบริหารงานในช่วงหนึ่ง ภายใต้ชื่อ Varan Air-Siam แต่ได้เริ่มให้บริการในปี พ.ศ. 2512 ด้วยเครื่องบิน แมคดอนเนลล์ดักลาส ดีซี-4 เนื่องจากในระยะแรกสายการบินนี้ยังไม่มีเครื่องบินให้บริการ หลังจากนั้นแอร์สยามได้เปิดเส้นทางการบินไปยังฮ่องกง ด้วยเครื่องบิน แมคดอนเนลล์ดักลาส ดีซี-4 หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2514 ก็ได้เปิดเส้นทางการบินระหว่าง กรุงเทพมหานคร - ลอสแอนเจลิส ด้วยเครื่องบินดักลาส ดีซี-8-63 พร้อมผู้โดยสารเต็มลำ แต่เส้นทางการบินดังกล่าวได้ถูกเลิกในอีก 10 เดือนให้หลัง เพราะมีผู้โดยสารน้อยและมีการแข่งขันที่สูง[1]

ในระยะต่อมา สายการบินได้ใช้เครื่องบินรุ่น BAC-1-11 สำหรับเที่ยวบินไปยังฮ่องกง และได้เช่าเครื่องบินโบอิ้ง 707-131 เพื่อเปิดเส้นทางการบินไปยังกรุงโตเกียว หลังจากที่สายการบินเริ่มขยายตัวนั้น ได้มีการสั่งซื้อเครื่องบินดักลาส ดีซี-10-30 1 ลำ, แอร์บัส เอ300-บี2-1ซี 1 ลำ, โบอิ้ง 747-148 2 ลำ และ โบอิ้ง 747-206(บี) 1 ลำ

ด้วยเหตุที่ธุรกิจการบินในประเทศไทยได้เจริญเติบโตอย่างมาก และแอร์สยามถูกกดดันอย่างหนักจากนโยบายของทางรัฐบาลไทย ที่จะไม่ให้สายการบินอื่นมาบินในเส้นทางเดียวกันกับสายการบินไทย ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้แอร์สยามมีต้นทุนที่สูงมากในการให้บริการ ส่งผลให้แอร์สยามเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก ทำให้บริษัทที่ให้เช่าเครื่องบินพากันเอาเครื่องบินกลับ บริษัท Air Siam จึงล้มละลายและเลิกทำการบินเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 1977 เนื่องจากรัฐบาลยึดใบอนุญาต

จุดหมายปลายทางแก้ไข

ตลอดประวัติศาสตร์ แอร์สยามให้บริการปลายทางต่อไปนี้:

ฝูงบินแก้ไข

เครื่องบินที่สายการบินแอร์สยามให้บริการแก่ผู้โดยสารมีทั้งหมด 10 ลำ ดังนี้

  • ดักลาส ดีซี-4 จำนวน 1 ลำ
  • BAC-1-11 จำนวน 1 ลำ
  • โบอิ้ง 707-131 จำนวน 2 ลำ
  • ดักลาส ดีซี-8-63 จำนวน 1 ลำ
  • ดักลาส ดีซี-10-30 จำนวน 1 ลำ
  • แอร์บัส เอ300-บี2-1ซี จำนวน 1 ลำ
  • โบอิ้ง 747-148 จำนวน 2 ลำ
  • โบอิ้ง 747-206(บี) จำนวน 1 ลำ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Airlines Remembered by B I Hengi, published by Midland Books