แอคิวรา (อังกฤษ: Acura; ญี่ปุ่น: アキュラ) เป็นชื่อทางการค้าของ ฮอนด้า ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และฮ่องกง โดยทางฮอนด้าใช้ชื่อ แอคิวรา แยกออกมาเพื่อทำการตลาดขายเฉพาะรถหรูหราเช่นเดียวกับ เล็กซัส (โตโยต้า) และ อินฟินิที (นิสสัน)

สัญลักษณ์แอคิวรา

ฮอนด้าเริ่มก่อตั้งแอคิวราตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2529 รถ ฮอนด้า อินทีกรา ฮอนด้า เลเจนด์ และ ฮอนด้า NSX ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น แอคิวรา อินทีกรา แอคิวรา เลเจนด์ และ แอคิวรา NSX ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2545 ฮอนด้า แอคคอร์ด ยูโร ได้เปลี่ยนในแบบของแอคิวราเป็นชื่อ แอคิวรา TSX ฮอนด้าชีวิคใหม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แอคิวรา CSX ทำตลาดเฉพาะในแคนาดาเท่านั้น

ในปัจจุบัน แอคิวรา อีทีกรา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โมเดลเป็น แอคิวรา RSX และ แอคิวรา เลเจนด์ เปลี่ยนชื่อแอคิวรา RL