แสงโสม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แสงโสม อาจหมายถึง

  • แสงโสม (สุรา) ยี่ห้อสุราในประเทศไทย
  • แสงโสม (ตัวละคร) ตัวละครหนึ่งในนวนิยายเพชรพระอุมา
  • โสม เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่า โสม (อ่านว่า โส-มะ) โสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่า น้ำโสม
  • แสงโสม แปลว่า แสงจันทร์  โสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดี ในภาษาทั่วไปปรากฎเป็นชื่อเพลง เช่น เพลงโสมส่องแสง หรือเป็นชื่อบุคคล เช่น โสมชา (อ่านว่า โสม-มะ -ชา) แปลว่า เกิดจากพระจันทร์