tlผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาตากาล็อกเป็นภาษาแม่
Ang tagagamit na ito ay katutubong tagapagsalita ng Tagalog.