id-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอินโดนีเซียได้ในระดับชำนาญ
Pengguna mampu bersumbangsih dengan bahasa Indonesia mendekati penutur ibu