แม่แบบ:อ้างอิง-เส้นใต้

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Reference necessary)

[ต้องการอ้างอิง]

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้แก้ไข

{{cn-span|ข้อความที่ต้องการให้มีแหล่งอ้างอิง}}

ตัวอย่างแก้ไข

เช่น

{{cn-span|สภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย}}

แสดงผลเป็น

สภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย[ต้องการอ้างอิง]