แม่แบบ:Location map-line

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งานแก้ไข

โค้ท ผล
{{Location map-line|lon=-45}}
Line across the Earth
45°
เส้นเมริเดียนที่ 45 องศาตะวันตก
{{Location map-line|lon=135}}
Line across the Earth
135°
เส้นเมริเดียนที่ 135 องศาตะวันออก
{{Location map-line|lat=35}}
Line across the Earth
35°
เส้นขนานที่ 35 องศาเหนือ
{{Location map-line|lat=-35}}
Line across the Earth
35°
เส้นขนานที่ 35 องศาใต้

ดูเพิ่มแก้ไข