แม่แบบ:Infobox museum

{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|200px|alt=]]
{{{caption}}}
ก่อตั้ง{{{established}}}
ยุติ{{{dissolved}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
ประเภท{{{type}}}
จำนวนผลงาน{{{collection}}}
จำนวนผู้เยี่ยมชม{{{visitors}}}
ผู้อำนวยการ{{{director}}}
ประธาน{{{president}}}
ผู้ดูแล{{{curator}}}
ขนส่งมวลชนที่เข้าถึง{{{publictransit}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

Usageแก้ไข

Copy a blank version to use. All fields must be lowercase, and all are optional except for name, established, location, and website.

Vertical list Requirements
{{Infobox museum
| name       = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| image      = 
| imagesize    = 200
| caption     = 
| alt       = 
| map_type     = 
| map_caption   = 
| map_alt     = 
| latitude     = 
| longitude    = 
| coordinates_type = 
| established   = 
| dissolved    = 
| location     = 
| type       = 
| collection    = 
| visitors     = 
| director     = 
| president    = 
| curator     = 
| publictransit  = 
| network     = 
| website     = 
}}
 
REQUIRED
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUIRED
 
REQUIRED
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description of fieldsแก้ไข

Field names with asterisks (*) are required fields. Note that the examples below are presented in wikicode and do not necessarily reflect actual statistics.

name *
Name of the museum.
Example: Foo Museum of Art
native_name
Name of the museum in the local language, if different
native_name_lang
ISO 639-2 code for the local language, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
image
Logo or graphic by which the museum is identified, omitting the wikilink brackets and the "file:" or "image:" namespace
Example: Louvre.jpg
imagesize
Size of the logo or graphic; the default size is 200px
caption
Image caption
alt
Alt text for image, for people who can't see the image.
map_type
Name used to construct location map; see {{Location map}}
map_caption
Caption given to map if latitude and longitude are used.
Example: FooTown
map_alt
Alt text for map.
latitude
The latitude coordinate of the museum.
Example: 51.45
For DMS coordinates, use lat_deg, lat_min, lat_sec, and lat_dir.
longitude
The longitude coordinate of the museum.
Example: -2.5813
For DMS coordinates, use lon_deg, lon_min, lon_sec, and lon_dir.
coordinates_type
See {{coord}}, default is type:landmark.
established *
Date of the museum's establishment.
Example: 31 March 1997
dissolved
If defunct, date the museum was dissolved.
Example: 31 December 2007
location *
Location of the museum.
Example: [[National Mall]], [[Washington D.C.]]
Example: [[Moncton]], [[New Brunswick]], [[Canada]]
type
Type of museum, most likely Art museum, Science museum, Children's museum or similar.
Example: [[Art museum]]
Example: [[Science museum]]
Example: [[Children's museum]]
collection
Collection size - amount of objects
visitors
Number of visitors.
Example: 417,096 (2005)
director
The museum's director.
Example: [[Harold Saxon]]
president
Alternative to "director" above
curator
The curator of the museum.
Example: [[John Smith]]
publictransit
The nearest public transport stop.
Example: [[Roosevelt/State (CTA)|Roosevelt Station]], [[Chicago Transit Authority]]
network
If the museum is part of a museum network
website
Official or primary website operated by the museum.
Example: [http://www.fooart.museum/ fooart.museum]

Microformatแก้ไข

button to indicate the presence of a Geo microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes hCard uses HTML classes including:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.