การใช้งานแก้ไข

สถานีรายทางแก้ไข

{{Infobox BTS
| thaname = 
| engname = 
| livery = 
| namecolour = 
| line = 
| lrt_routes = 
| image = 
| caption = 
| district = 
| road = 
| open = 
| type = 
| platformtype = 
| platformno = 
| exitno = 
| escalatorno = 
| liftno = 
| shopno = 
| code = 
| hours = 
| connections = 
| centamap = 
| operator = 
| owner = 
}}

สถานีร่วมแก้ไข

{{Infobox BTS 
| thaname = 
| engname = 
| livery = 
| namecolour = 
| line = 
| line2 = 
| lrt_routes = 
| image = 
| caption = 
| district = 
| road = 
| open = 
| open2 = 
| type = 
| platformtype = 
| platformno = 
| exitno = 
| escalatorno = 
| liftno = 
| shopno = 
| code = 
| hours = 
| connections = 
| centamap = 
| operator = 
| owner = 
}}

ดูเพิ่มแก้ไข