แม่แบบ:BEM infobox

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:BMCL infobox)
{{{thaname}}}
{{{engname}}}
[[ไฟล์:{{{image}}}|275px]]
{{{caption}}}
ข้อมูลสถานี
เส้นทาง

รหัสสถานี{{{code}}}
ที่ตั้ง{{{district}}}
ถนน{{{road}}}
แผนที่เว็บไซต์ BEM
ปริมาณการเดินทาง
จำนวนผู้โดยสาร{{{passenger}}}
ข้อมูลอื่น
วันที่เปิดให้บริการ{{{open}}}
เวลาให้บริการ{{{hours}}}
ผู้รับผิดชอบ{{{owner}}}
ผู้ให้บริการ{{{operator}}}
รูปแบบสถานี{{{type}}}
รูปแบบชานชาลา{{{platformtype}}}
จำนวนชานชาลา{{{platformno}}}
ทางออก{{{exitno}}}
บันไดเลื่อน{{{escalatorno}}}
ลิฟต์{{{liftno}}}
ร้านค้า{{{shopno}}}
จุดเชื่อมต่อ
{{{connections}}}
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[สร้าง]