แม่แบบ:ใช้งานโดย Twinkle

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้จะเพิ่มแม่แบบไปยังหมวดหมู่:แม่แบบที่ถูกใช้โดย Twinkleโดยอัตโนมัติ สามารถยับยั้งการจัดหมวดหมู่ได้โดยใช้ |nocat=yes หรือที่คล้ายกัน

การใช้งานแก้ไข

เพิ่ม {{Twinkle standard installation}} บรืเวณส่วนบนของหน้าเอกสารกำกับการใช้งานแม่แบบ

"การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ"แก้ไข

"การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ" นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงการใช้งานแม่แบบ เช่น การเพิ่ม ลบ หรือการเปลี่ยนชื่อพารามิเตอร์ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลของพารามิเตอร์ใด ๆ

สำหรับแม่แบบป้ายเตือน การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่อาจทำให้น้ำเสียงของเนื้อหาใดแม่แบบก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ </noinclude>