แม่แบบ:โลกวรรณศิลป์/วรรณกรรมคำคม

วาทะ...คำคม

...อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ

ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย...— สุนทรภู่, เพลงยาวถวายโอวาท