แม่แบบ:โลกวรรณศิลป์/วรรณกรรมคำคม

วาทะ...คำคม

...อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย...

สุนทรภู่, เพลงยาวถวายโอวาท