แม่แบบ:เอกสารกำกับแม่แบบป้ายแจ้งย้าย

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ไว้แสดงวิธีการใช้งานแม่แบบต่างๆในกลุ่มป้ายแจ้งย้าย

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ

แม่แบบกลุ่มนี้ใช้สำหรับการรวม/ย้ายหน้า กรุณาอ่านและเลือกแม่แบบให้เหมาะสม

รวมบทความ

จุดประสงค์

ใช้กับหน้าใด ๆ (บทความ, หมวดหมู่, ฯลฯ) ที่คิดว่าควรถูกรวมเข้าเป็นบทความเดียว

  • หากไม่ทราบว่าหน้าใดควรเป็นหน้าหลัก
  • หากทราบว่าบทความใดควรเป็นหน้าหลัก

บทความที่มีการใช้แม่แบบเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ใน หมวดหมู่:บทความที่น่าจะถูกรวมเข้าด้วยกัน

วิธีการใช้

ทั้ง 3 แม่แบบมีวิธีใช้เหมือนกันหมด คือ

  • พารามิเตอร์ตัวแรกเป็นอีกหน้าที่ต้องการจะรวมด้วย (สำหรับการย้ายหน้าที่มี namespace เช่น หมวดหมู่หรือแม่แบบ ไม่จำเป็นต้องใส่ "หมวดหมู่:" หรือ "แม่แบบ:")
  • พารามิเตอร์ตัวที่สองเป็นหน้าอภิปราย (ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ โดยหน้ามาตรฐานจะเป็นหน้าที่เรียกใช้แม่แบบหรือพารามิเตอร์ตัวแรก)

ตัวอย่าง

{{รวม|กราฟ (คณิตศาสตร์)|พูดคุย:ทฤษฎีกราฟ}}
{{รวม|กราฟ (คณิตศาสตร์)}}

แยก

จุดประสงค์

ใช้กับบทความที่คิดว่าควรถูกแยกออกเป็นหลายๆบทความ โดยแม่แบบ:แยก

วิธีการใช้

อาจใส่พารามิเตอร์เป็นชื่อบทความที่ควรจะตั้งหลังจากแยกเสร็จแล้ว ชื่อบทความมีได้มากสุด 10 ชื่อ หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้

ตัวอย่าง

{{แยก}}
{{แยก|กราฟไม่ระบุทิศทาง|กราฟระบุทิศทาง|กราฟผสม}}

ย้ายไปโครงการอื่น

จุดประสงค์

ใช้กับบทความที่คิดว่ามีเนื้อหาไม่ตรงตามนโยบายของวิกิพีเดีย แต่อาจเหมาะสมกับโครงการอื่นมากกว่า

วิธีการใช้

ตัวอย่าง

{{ย้ายไปวิกิตำรา}}
{{ย้าย|วิกิพจนานุกรม}}