แม่แบบ:เส้นเวลามีโซโซอิก

ยุคในมหายุคมีโซโซอิก
-260 —
-240 —
-220 —
-200 —
-180 —
-160 —
-140 —
-120 —
-100 —
-80 —
-60 —
เวลาโดยประมาณในมหายุคมีโซโซอิก
สเกลของแกน: ล้านปีมาแล้ว