แม่แบบ:เปลี่ยนทางหมวดหมู่

แม่แบบนี้ควรใช้บนหน้าหมวดหมู่เท่านั้น
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน แก้

Example: To redirect from Category:Authors to Category:Writers, simply add the following to Category:Authors:

{{Category redirect|Writers}} or
{{Category redirect|Category:Writers}} with optional namespace prefix

Do not substitute this template.

This template adds category pages to Category:Wikipedia soft redirected categories.

Exceptions แก้

ดูเพิ่ม แก้