แม่แบบ:สถานีรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม

สถานี รหัสสถานี จุดเปลี่ยนเส้นทาง วันที่เปิดให้บริการ ที่ตั้ง
คลองบางไผ่ MRT PP01.svg 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นนทบุรี
ตลาดบางใหญ่ MRT PP02.svg
สามแยกบางใหญ่ MRT PP03.svg
บางพลู MRT PP04.svg
บางรักใหญ่ MRT PP05.svg
บางรักน้อยท่าอิฐ MRT PP06.svg
ไทรม้า MRT PP07.svg
สะพานคู่ขนานพระนั่งเกล้า 3 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานพระนั่งเกล้า MRT PP08.svg  เรือด่วนเจ้าพระยา ธงเขียว,เรือโดยสารสาธารณะ ไมน์ สมาร์ท เฟอร์รี่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นนทบุรี
แยกนนทบุรี 1 MRT PP09.svg
บางกระสอ MRT PP10.svg
ศูนย์ราชการนนทบุรี MRT PP11.svg  สายสีชมพู  สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (กำลังก่อสร้าง)
 สายสีน้ำตาล  สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (โครงการ)
กระทรวงสาธารณสุข MRT PP12.svg
แยกติวานนท์ MRT PP13.svg
วงศ์สว่าง MRT PP14.svg กรุงเทพมหานคร
บางซ่อน MRT PP15.svg  สายสีแดงอ่อน  สถานีบางซ่อน
เตาปูน MRT PP16.svg  สายเฉลิมรัชมงคล  (สถานีร่วม)