แม่แบบ:สถานีย่อย

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้จะสร้างกล่องที่มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังสถานีย่อยใดสถานีย่อยหนึ่งหรือหลาย ๆ สถานีย่อย มักใช้ในส่วน "ดูเพิ่ม" ของบทความ

การใช้งานแก้ไข

การใช้งานพื้นฐาน

{{สถานีย่อย |สถานีย่อย 1 |สถานีย่อย 2 |สถานีย่อย 3 |... }}

ตำแหน่งการวางแม่แบบแก้ไข

แม่แบบนี้มีจุดประสงค์เพื่อวางไว้ที่ตำแหน่งด้านบนสุดของส่วน "ดูเพิ่ม" ของบทความ หากไม่มี คุณอาจวางไว้ในส่วน "แหล่งข้อมูลอื่น" แทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างส่วนขึ้นมาใหม่เพียงเพื่อที่จะวางแม่แบบนี้ลงไปในบทความ หากไม่มีส่วน "แหล่งข้อมูลอื่น" ให้วางไว้ด้านล่างของบทความในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด

การวางแม่แบบสถานีย่อยบนหน้าประเภทอื่นที่ไม่ใช่หน้าบทความ ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว

รูปแก้ไข

รูปประจำสถานีย่อยจะบรรจุอยู่ใน มอดูล:Portal/images/thai

ตัวอย่างแก้ไข

โค้ด ผลที่แสดง
{{สถานีย่อย|วิทยาศาสตร์}}

พารามิเตอร์แก้ไข

ชื่อ ตัวแปร คำอธิบาย
1, 2, 3 ... The portal name, e.g. Literature The positional parameters specify the portals to be displayed.
left yes If set to yes, the portal appears on the left side of the page instead of the right.
margin CSS margin value, e.g. 1.2em 3em 0.5em 1em This allows you to set a custom margin. All valid CSS margin values are accepted.
break yes If set to yes, a line break is inserted after the portal name and before the word portal.
boxsize Size in pixels, e.g. 300 This sets a custom box width in pixels.
redlinks Any of the following values: yes, y, true, or include Redlinks will be displayed. The default is to suppress redlinks.
nominimum Any of the following values: yes, y, or true Suppresses the warning if no parameters are supplied. This can be useful when Template:Portal is called by another template.
border Any of the following values: no, n, or false Turn off border and background
tracking Any of the following values: no, n, false Tracking categories will be suppressed. The default is to use tracking categories, except on certain namespaces and on pagenames which contain "/archive", "/doc" or "/test".

ติดตามข้อผิดพลาดแก้ไข

If the template is used incorrectly, the page will be added to a tracking category.

The tracking categories are not applied if any of the following is true:

  1. Tracking is specially disabled for that usage. This is done by setting the optional parameter |tracking= to any the following values: no, n, false
  2. the template is used on a page in any of these namespaces: Talk, User, User talk, Wikipedia talk, File talk, Template talk, Category talk, Portal talk, Draft, Draft talk, Module talk
  3. The title page on which the template is used includes any of the following case-insensitive strings: "/archive", "/doc", "/test"
ล้างแคชเพื่ออัปเดตยอดรวม

เวอร์ชันอื่นที่เหมาะกับมือถือ

สำหรับเวอร์ชันที่มองเห็นได้ในหน้าวิกิพีเดียเวอร์ชันสิ่งพิมพ์และมือถือ โปรดดู:

ดูเพิ่ม

แม่แบบ:Portal template list

แม่แบบข้อมูล

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ สถานีย่อย (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

แม่แบบสำหรับสร้างรายการสถานีย่อย

[จัดการข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์แม่แบบ

This template prefers block formatting of parameters.

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Portal (1)1

Inserts the portal image and text. Further portals can be added to the template by increasing the number

สตริงจำเป็น
Portal (2)2

Insert the portal image and text

สตริงเลือกได้
Portal (3)3

Insert the portal image and text

สตริงเลือกได้
Sideleft

If set to yes, the portal appears on the left side of the page instead of the right.

ค่าปริยาย
no
สตริงเลือกได้
Margin sizemargin

Alters the margin size. Any valid CSS margin is accepted

จำนวนเลือกได้
Line breakbreak

If set to yes, a line break is inserted after the portal name and before the word portal

สตริงเลือกได้
Box sizeboxsize

This sets a custom box width in pixels.

จำนวนเลือกได้
redlinkredlink

Allow links to non-existent portals

ค่าปริยาย
false
สตริงเลือกได้
nominimumnominimum

Do not check for at least one portal

ค่าปริยาย
false
สตริงเลือกได้
borderborder

Put border around portal links

ค่าปริยาย
true
สตริงเลือกได้
trackingtracking

In case of warning, add to tracking category

ค่าปริยาย
true
สตริงเลือกได้
typetype

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้