แม่แบบ:ย้ายหมู่

ป้ายนี้ใช้ในหน้าอภิปรายของหมวดหมู่ หลังจากย้ายหมวดหมู่ใดๆ ไปเป็นหมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่อื่นที่เล็กกว่าในหมวดหมู่ใหญ่นั้น เพื่อลดความซับซ้อนของหมวดหมู่เดิมลง อาทิ หมวดหมู่:สมการ ถูกย้ายไปอยู่ใน หมวดหมู่:พีชคณิต ซึ่งแต่เดิมเคยอยู่ในหมวดหมู่:คณิตศาสตร์ เพราะหมวดหมู่:คณิตศาสตร์ มีหมวดหมู่ย่อยซับซ้อนเกินไป เป็นต้น โดยลงป้ายนี้เพื่อให้ผู้อื่นลองพิจารณาดูว่าหมวดหมู่นี้สมควรเป็นหมวดหมู่ย่อยในนี้จริงหรือไม่