แม่แบบ:ภาษาไทยกลางถิ่น

ภาษาไทยกลางโดยทั่วไปสามารถแบ่งภาษาถิ่นได้ห้าถิ่นดังนี้