หัวข้ออภิปรายส่วนกลาง
ดู | เพิ่ม/แก้ไข | เฝ้าดู
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ในแม่แบบประกาศ ได้แยกออกเป็นสองกล่องย่อย

  1. กล่องประกาศ เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดีย:ประกาศ — สรุปความคืบหน้าของวิกิพีเดียและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดียไทย
  2. กล่องอภิปราย เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดีย:สภากาแฟหรือหน้าพูดคุยจากบทความ — สรุปประเด็นที่ต้องการการร่วมผู้อภิปรายระหว่างผู้ใช้หลายคน

ในประโยคที่ตามหลังอาจเพิ่มลิงก์เชื่อมโยงก็ได้