แม่แบบ:ต้องการอ้างอิงเต็ม

[ระบุข้อมูลทางบรรณานุกรมไม่ครบ]

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้เป็นทางเลือกแก่ {{ต้องการอ้างอิง}} ใช้สำหรับกรณีที่พาดพิงถึง หรือให้ข้อมูลบางส่วนของแหล่งอ้างอิงมา แต่ไม่เจาะจงรายละเอียดเพียงพอ ข้อเท็จจริงอาจอยู่ในประเด็นหรือไม่ก็ได้

ข้อบ่งใช้แก้ไข

ติดป้าย {{ต้องการอ้างอิงเต็ม}} ท้ายประโยคหรือข้อความที่ต้องการ