แม่แบบ:ต้องการหมวดหมู่

วิธีใช้

แก้

สำหรับบทความ แม่แบบ หมวดหมู่ หรือหน้าอื่นๆที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่ ให้ใส่โค้ดดังนี้ที่ส่วนบนสุดของหน้า:

{{ต้องการหมวดหมู่}}

บทความจะถูกเพิ่มไปใน หมวดหมู่:หน้าที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่