แม่แบบ:ต้องการภาพ

วิธีใช้แก้ไข

ให้เพิ่มโค้ดดังต่อไปนี้ ไว้ที่หน้าพูดคุยของบทความ

{{ต้องการภาพ}}
  • ใส่ภาพที่ต้องการ
  • โดยส่วนเหตุผล ให้ใส่ว่าต้องการภาพอะไรและสาเหตุที่ภาพนั้นจำเป็น