แม่แบบ:ดาวปรับปรุงล่าสุด

Recent changes.png ดาวปรับปรุงล่าสุด

วิธีใช้แก้ไข

ให้ใส่

{{subst:ดาวปรับปรุงล่าสุด|เหตุผล ~~~~}}

ในหน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้